Dzięki uprzejmości Fundacji Dwa Plus Cztery mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykle ciekawym i przydatnym szkoleniu dotyczącym prawnych aspektów interwencji w zakresie ochrony praw zwierząt. Był to dla nas czas intensywnej nauki i przemiłym i profesjonalnym towarzystwie doświadczonych inspektorów.
Dziękujemy Dwa Plus Cztery za zorganizowanie szkolenia i zaproszenie naszej fundacji.