Wpłaty można dokonywać na nasze konto z dopiskiem „psy z nory”