Regulaminy / Oświadczenia / Formularze

  • Protokół odebrania zwierzęcia przez Właściciela – pobierz
  • Umowa adopcyjna – pobierz
  • Umowa o wolontariat –pobierz
  • Umowa przejęcia zwierzęcia – pobierz
Kampanie

  • Pomagaj nam pomagać

  • Zooplus wspomaga Oleśnickie Bidy:)

  • Akcja kastracji

Akcje stałe