A tak wygląda nasza kociarnia. Przypominamy, że obecnie ze względu na budowę nowego miejsca nie mamy możliwości przyjmowania żadnych nowych kotów.
Wszystkie bezdomne zwierzęta wymagające pilnej pomocy zgłaszamy w urzędzie miasta lub gminy- w razie potrzeby otrzymają stosowna pomoc, w tym weterynaryjna. Poza godzinami pracy urzędów zgłoszenia dokonujemy przez jednostkę policji lub straży miejskiej, a oni powiadamiają firmę, która ma podpisana umowę na taką opiekę.

Wracamy do dalszej budowy