Czyja zguba? Pies, samiec wycieńczony znajdował się na ul. Dobroszyckiej. Tel 531 111 336