Punktualnie od 7 rano zaczęliśmy dziś prace na nowym azylu. Wykopaliśmy dołki pod słupki do siatki, wyrównywaliśmy podłoże usypując gruz, robiliśmy porządki. To był ciężki, ale bardzo satysfakcjonujący dzień!